Privacy Policy

Privacy- en cookieverklaring Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met SINNICH Advies, Badlaan 28, 9231 BA Surhuisterveen Kvk: 58772596. Versie: 27-04-2021, VERSIENUMMER: 1 Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat SINNICH Advies in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. SINNICH Advies gebruikt uw persoonsgegevens voor:
•het verlenen van toegang tot onze website;
•het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
•de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
•relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
•het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
•product- en dienstontwikkeling;
•het bepalen van strategie en beleid;
•het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bijuw belangstellingen.•zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot SINNICH Advies, haarrelaties en haar medewerkers.


Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
•NAW-gegevens;
•e-mailadres;
•(mobiel) telefoonnummer;
•IP-adres;
•technische browserinformatie;
•cookie ID;
•klik- en surfgedrag;
•social media account.


Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.
Gegevensbeveiliging SINNICH Advies maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van SINNICH Advies of die van een derde partij.
Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer ude website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door decookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u dieeerder hebt ingesteld. Wij maken op dit moment geen gebruik van Technische of functionelecookies.


Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij maken op dit moment geen gebruik van Analytische cookies.


Advertentie cookies
Wij maken op dit moment geen gebruik van Advertentie cookies.


Social media cookies
Wij maken op dit moment geen gebruik van Social media cookies.
Links naar andere websites van derden Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag SINNICH Advies vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u SINNICH Advies verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen via info@sinnich-advies.nl of telefonisch via 06-12180545.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.